Kurz Správa sítě Windows - Síťové služby
Kurz je určen pro správce výpočetní techniky. Po tomto kurzu doporučujeme absolvovat kurz Budování a konfigurace počítačových sítí. Kurz slouží jako příprava na zkoušku pro získání prestižního mezinárodního certifikátu Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS). V ceně kurzu je příručka.

Výchozí znalosti
Předpokládají se znalosti na úrovni kurzu Správa sítě Windows - Správa kont, lokálních politik a souborů + Správa sítě Windows - Správa prostředí.

Obsah kurzu
 Protokol TCP/IP (konfigurace, sluľby, příkazy, sockety, classfull a classless addressing, automatické přidělení soukromých adres - APIPA).
 DHCP server (instalace, New scope, New reservation, DHCP options, konfig. klienta)
 Instalace RAS serveru, různé typy instalace klienta, autentikační protokoly, protokoly vzdáleného přístupu.
 DNS server (instalace, New zone, dopředná a zpětná zóna, DNS suffix, Dynamická DNS, spolupráce DHCP a DNS, Active directory integrated DNS
 Failover DHCP, NIC teaming, Network Load Balancing, Remote Desktop Services, WSUS
 Konzola RRAS: Konfigurace VPN, NAT a firewallu na počítači se dvěma sí»ovými kartami, přesměrování portů, ąifrování IPsec.
 Instalace a základní konfigurace MS Internet Information Services, (FTP server, WWW server) včetně virtuálních www a ftp.
 Detailní obsah ve formátu česky Detailní obsah kurzu v souboru PDF. a anglicky Detailní obsah kurzu v souboru PDF..

Ukázka skript