Počítačový kurz JavaScript
Účastník se seznámí se základy tvorby skriptů v jazyce JavaScript, naučí se využívat již hotových JavaScriptů a integrovat je do www stránek.

Výchozí znalosti
Předpokládáme znalosti na úrovni kurzu Tvorba www stránek a kurzu Jazyk C (Java Script je založen na syntaxi jazyka C). Tyto základy se již v kurzu neučí, aby se i v omezeném čase stihla látka probrat do dostatečné hloubky.

Obsah kurzu
 Úvod do skriptování
 Rozdíl mezi Java aplikací, JavaScriptem, Java appletem
 Syntaxe základních příkazů JavaScriptu
 Funkce a události
 Datum a čas na webových stránkách
 Dialogová okna
 Manipulace s okny
 Práce s obrázky
 Formuláře a JavaScript

Ukázka skript