VŠB - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Počítačový kurz JavaScript

Účastník se seznámí se základy tvorby skriptů v jazyce JavaScript, naučí se využívat již hotových JavaScriptů a integrovat je do www stránek.
 

Výchozí znalosti

Předpokládáme znalosti na úrovni kurzu Tvorba www stránek a kurzu Jazyk C (Java Script je založen na syntaxi jazyka C). Tyto základy se již v kurzu neučí, aby se i v omezeném čase stihla látka probrat do dostatečné hloubky.
 

Obsah

 Úvod do skriptování.  Dialogová okna.
 Rozdíl mezi Java aplikací, JavaScriptem, Java appletem.  Manipulace s okny.
 Syntaxe základních příkazů JavaScriptu.  Práce s obrázky.
 Funkce a události.  Formuláře a JavaScript.
 Datum a čas na webových stránkách.

Ukázka skript