VŠB - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Počítačový kurz Access (pro uživatele), příprava na test ECDL

Kurs seznámí účastníky se základy zpracování dat uložených ve tvaru relačních databází. Podstatnou součástí je seznámení se základy dotazovacího jazyka SQL. V ceně kurzu je příručka.
 

Výchozí znalosti

Předpokládá se dobrá orientace v grafickém prostředí Windows, včetně práce se soubory.
 

Obsah

 Podstata relační databáze, typy dat, jejich rozsahy a způsoby uložení. Zápisy konstant,základní operace nad jednotlivými typy dat, základní funkce.  Podstata dotazovacího jazyka SQL, příkaz SELECT v základním tvaru.
 Popis prostředí systému Access.  Dotaz jako reprezentant příkazů SQL, zvláště SELECT. Tvorba dotazu -příkazu SELECT - přímým zápisem a konstrukcí v grafickém návrhovém prostředí.
 Definice struktury nově zakládané databázové tabulky, vlastnosti jednotlivých sloupců (formát, validace, konzistentnost). Změna struktury existující databázové tabulky.  Princip a tvorba formulářů, jejich základní prvky, grafické návrhové prostředí, základní informace o vlastnostech objektů vložených do formuláře. Užití formulářů.
 Vkládání a oprava dat. Základy prohlížení databázové tabulky, filtrování a řazení.  Princip a tvorba sestav, jejich základní prvky, grafické návrhové prostředí, základní informace o vlastnostech objektů vložených do sestav. Generování sestav.
 Použití indexů. Relace. Další typy objektů (kromě textového pole) pro vstup dat.  Nastavení globálních parametrů systému. Principy sdíleného zpracování databází. Zamykání a replikace.
 Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..