V©B - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Programovací jazyk C (videokurz)

Účastník se seznámí se základy jazyka C. Kurz nemá prezenční formu, k dispozici jsou výuková videa.
 

Obsah

 Jazyk C  Práce s ukazateli
 Pouľívání knihoven  Aritmetický podmíněný výraz
 Syntaxe příkazů jazyka C  Práce s objekty a typy
 Funkce a procedury v jazyku C  Spouątění programu s parametry
 Příkazy preprocesoru  Prototypy funkcí
 Detailní obsah kurzu C ve formátu Detailní obsah kurzu Java v souboru PDF..