CorelDraw, vektorová grafika
Kurz je určen pro všechny zájemce o práci s profesionálním grafickým nástrojem z oblasti vektorové grafiky - CorelDraw od úplných základů.

Výchozí znalosti
Předpokládají se základní znalosti systému Windows a práce s Internetem.

Obsah kurzu
 Rozdíl mezi vektorovou a bodovou (rastrovou) grafikou
 Vektorová kresba, základní vektorové objekty
 Barva výplně a obrysu
 Převod základních tvarů na křivky
 Logické operace s vektorovými objekty
 Import rastrových obrázků
 Prostředí programu CorelDraw, panely nástrojů
 Manipulace se základními vektorovými objekty
 Zarovnávání a změna pořadí, seskupování
 Editace uzlů
 Umělecký a odstavcový text
 Vrstvy, tisk