V©B - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203CorelDraw, vektorová grafika

Kurz je určen pro vąechny zájemce o práci s profesionálními grafickým nástrojem z oblasti vektorové grafiky - CorelDraw od úplných základů.
 

Výchozí znalosti

Předpokládají se základní znalosti systému Windows a práce s Internetem.
 

Obsah

  Rozdíl mezi vektorovou a bodovou (rastrovou) grafikou
  Prostředí programu CorelDraw, panely nástrojů
  Vektorová kresba, základní vektorové objekty
  Manipulace se základními vektorovými objekty
  Barva výplně a obrysu
  Zarovnávání a změna pořadí, seskupování
  Převod základních tvarů na křivky
  Editace uzlů
  Logické operace s vektorovými objekty
  Umělecký a odstavcový text
  Import rastrových obrázků
  Vrstvy
  Tisk