Pokročilé techniky v Javě
V ceně kurzu jsou skripta.

Výchozí znalosti
Předpokládáme znalosti na úrovni kurzu Java - OOP.

Obsah kurzu
 JUnit testy
 build pomocí Maven a Spring: opensource Framework pro vývoj aplikací spolupracujících s internetem
 práce v týmu (Git, BitBucket)