V©B - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Pokročilé techniky v Javě

V ceně kurzu jsou skripta.
 

Výchozí znalosti

Předpokládáme znalosti na úrovni kurzu Java - OOP.
 

Obsah

 JUnit testy  práce v týmu (Git, BitBucket)
 build pomocí Maven a Spring: opensource Framework pro vývoj aplikací spolupracujících s internetem.