V©B - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Objektově orientované programování v jazyce C#

Účastník se seznámí se základy objektového programování prostřednictvím programovacího jazyka C#. V ceně kurzu jsou výuková videa a skripta.
 

Výchozí znalosti

Předpokládáme znalosti na úrovni kurzu Jazyk C# pro začátečníky.
 

Obsah

 Pojmy třída, instance, atribut, metoda  Konstruktor
 Pole objektů  Modifikátor Static
 Dědičnost  Zapouzdření (encapsulace)
 Skládání tříd  Přetěľování (overloading)
 Překrývání (override)  Metoda ToString
 Třída a metoda typu abstract  Modifikátory sealed (zákaz překrytí a dědění) a const
 Interface (rozhraní)  Přetypování
 Vícetvarost (polymorfismus)  Výjimky
 Práce se soubory  Kolekce
 Ladění programu v OOP - zjiątění hodnoty datových sloľek  Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF.

Ukázka skript