Kurz PowerShell
Účastníci kurzu se seznámí se skriptovacím jazykem PowerShell a jeho syntaxí. Absolventi budou schopni tvořit příkazy a samotné skripty. Kurz je velice vhodný zejména pro správce OS MS Windows Server v Core verzi. Před tímto kurzem doporučujeme absolvovat aspoň kurz Správa OS MS Windows Server 2016. V ceně kurzu jsou skripta..

Výchozí znalosti
OS MS Windows Server

Obsah kurzu
 Práce s nápovědou
 Objekty
 Koncepce PSDrive
 Výstupy
 Výchozí proměnná $_
 Exporty a konverze
 Selekce pomocí objektů
 Základní principy jazyka PowerShell
 Cykly
 Přepínač WhatIf a Confirm
 Práce s registry
 Základní práce s logy
 Skripty
 PowerShell a Active Directory
 Práce s nápovědou
 Roura, pípa
 Zabezpečení spuštění skriptu
 Alias
 Pole
 Formátování výstupu
 Třídění a výběr
 Příkaz ForEach-Object
 Rozhodovací struktura Switch
 Funkce
 Práce s PowerShellem v souborovém systému
 Služba WinRM, WMI
 Instalace rolí a funkcionalit
 Správa Server Core

Ukázka skript