V©B - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Kurz PowerShell

Účastníci kurzu se seznámí se skriptovacím jazykem PowerShell a jeho syntaxí. Absolventi budou schopni tvořit příkazy a samotné skripty. Kurz je velice vhodný zejména pro správce OS MS Windows Server v Core verzi. Před tímto kurzem doporučujeme absolvovat aspoň kurz Správa OS MS Windows Server 2012. V ceně kurzu jsou skripta.
 

Výchozí znalosti

OS MS Windows Server
 

Obsah

 Práce s nápovědou  Roura, pípa
 Objekty  Zabezpečení spuątění skriptu
 Koncepce PSDrive  Alias
 Výstupy  Pole
 Výchozí proměnná $_  Formátování výstupu
 Exporty a konverze  Třídění a výběr
 Selekce pomocí objektů  Příkaz ForEach-Object
 Základní principy jazyka PowerShell  Rozhodovací struktura Switch
 Cykly  Funkce
 Přepínač WhatIf a Confirm  Práce s PowerShellem v souborovém systému
 Práce s registry  Sluľba WinRM
 Základní práce s logy  WMI
 Skripty  Instalace rolí a funkcionalit
 PowerShell a Active Directory  Správa Server Core

Ukázka skript