MS Excel pro pokročilé
Účastník se seznámí s pokročilými nástroji tabulkového procesoru, například statistickými funkcemi, tvorbou maker, tříděním a filtrací dat a také přizpůsobení prostředí MS Excelu. V ceně kurzu je příručka.

Výchozí znalosti
ředpokládají se znalosti na úrovni základního kurzu MS Excelu.

Obsah kurzu
 Grafy podrobně, analýza grafu: regresní křivky, trendy.
 Názvy oblastí.
 Rozhodovací, finanční a statistické funkce.
 Úprava nástrojových lišt, změna konfigurace Excelu, automatické otevření souborů.
 Nabídka Nástroje: závislosti (předchůdci a následníci, kruhové odkazy), hledání řešení (např. kořeny kvadratické rovnice), makra.
 Nabídka Data: filtrace, třídění, skupiny (seskupit a oddělit), přehledy, souhrny, kontingenční tabulky, ověření.
 Detailní obsah kurzu ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..
Ukázka skript