V©B - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203MS Excel pro pokročilé

Účastník se seznámí s pokročilými nástroji tabulkového procesoru, například statistickými funkcemi, tvorbou maker, tříděním a filtrací dat a také přizpůsobení prostředí MS Excelu. V ceně kurzu je příručka.
 

Výchozí znalosti

Předpokládají se znalosti na úrovni základního kurzu MS Excelu.
 

Obsah

 Grafy podrobně, analýza grafu: regresní křivky, trendy.  Nabídka Nástroje: závislosti (předchůdci a následníci, kruhové odkazy), hledání řeąení (např. kořeny kvadratické rovnice), makra.
 Názvy oblastí.  Nabídka Data: filtrace, třídění, skupiny (seskupit a oddělit), přehledy, souhrny, kontingenční tabulky, ověření.
 Rozhodovací, finanční a statistické funkce.  Úprava nástrojových liąt, změna konfigurace Excelu, automatické otevření souborů.
 Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..
 

Ukázka skript