VŠB - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Počítačový Kurz MS Excel, příprava na test ECDL

Kurz tabulkového procesoru seznámí účastníky s tvorbou a grafickou úpravou tabulek (např. ekonomického nebo technického zaměření). Naučí také, jak vkládat vzorce a vytvářet grafy. V ceně kurzu je příručka.
 

Výchozí znalosti

Předpokládají se znalosti na úrovni kurzu MS Windows včetně ukládání a načítání souborů.
 

Navazující kurz

Excel pro pokročilé.
 

Obsah

 Prostředí, nástrojové lišty.  Absolutní a relativní souřadnice.
 Práce se soubory: otevření a ukládání, záložní soubor, import, tisk, ukázka před tiskem.  Vzhled tabulky: vzhled stránky při tisku, zobrazení na obrazovce, příčky, okna.
 Editace buněk: zápis dat do buňky, editace buňky, zápis čísel, datumu, času, výrazu, textu.  Vyhledávání a nahrazování.
 Základní funkce: součet, průměr, sinus atd.  Třídění, Automatický filtr.
 Pohyb po tabulce pomocí klávesnice a myši. Vymezení bloku.  Grafy: tvorba a úpravy.
Formáty buňky: písmo, číslo, zarovnání, ohraničení, vzorky, zámek.  Editace tabulky: kopírování a přesun bloku, vložení, odstranění, vytváření posloupností.
Formát řádků a sloupců: výška a šířka.  Detailní obsah kurzu ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..

Ukázka skript