Počítačový kurz MS Excel, příprava na test ECDL
Kurz tabulkového procesoru seznámí účastníky s tvorbou a grafickou úpravou tabulek (např. ekonomického nebo technického zaměření). Naučí také, jak vkládat vzorce a vytvářet grafy. V ceně kurzu je příručka.

Výchozí znalosti
Předpokládají se znalosti na úrovni kurzu MS Windows včetně ukládání a načítání souborů.

Navazující kurz
Excel pro pokročilé

Obsah kurzu
 Prostředí, nástrojové lišty.
 Práce se soubory: otevření a ukládání, záložní soubor, import, tisk, ukázka před tiskem.
 Editace buněk: zápis dat do buňky, editace buňky, zápis čísel, datumu, času, výrazu, textu.
 Základní funkce: součet, průměr, sinus atd.
 Pohyb po tabulce pomocí klávesnice a myši. Vymezení bloku.
 Formáty buňky: písmo, číslo, zarovnání, ohraničení, vzorky, zámek.
 Formát řádků a sloupců: výška a šířka.
 Absolutní a relativní souřadnice.
 Vzhled tabulky: vzhled stránky při tisku, zobrazení na obrazovce, příčky, okna.
 Vyhledávání a nahrazování.
 Třídění, Automatický filtr.
 Grafy: tvorba a úpravy.
 Editace tabulky: kopírování a přesun bloku, vloľení, odstranění, vytváření posloupností.
 Detailní obsah kurzu ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..
Ukázka skript