V©B - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Budování a konfigurace sítí (CISCO)

Tento kurz je vhodný zejména pro pracovníky, kteří se mají podílet na konfiguraci aktivních sí»ových prvků. Větąina výuky probíhá ve specializované učebně Cisco Academy s aktivními prvky, kde je hlavní důraz kladen na praktické zvládnutí konfigurací. V ceně kurzu je příručka.
 

Výchozí znalosti

Doporučuje se povědomí o některém sí»ovém oper. systému (Unix, Linux, Windows Server).
 

SW, (konfigurace CISCO IOS)                          Obsah                                        HW

 Konektorování  Metody přístupu na sí»
 Přepínače (switch)  Topologie sítí
 Routery (směrovače)  Model ISO/OSI a jeho aplikace v protokolovém stohu TCP/IP
 Spojení přepínačů s routery  Standardy sí»ového hardware (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet)
 Firewall, NAT  struktura paketů (v Ethernetu, TCP, IP)
 Vlan  typy kabelů (optický kabel, kroucená dvojlinka, bezdrátový spoj, svařování optického kabelu)
 Konfigurace a přidělení IP adresy portům  aktivní prvky (router, switch, WiFi Access Point)
 WIFI
 Tvorba statické routovací tabulky
 Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..  Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..

Ukázka skript