VŠB - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203C# pro pokročilé

Předpokládáme znalosti základů programování na úrovni kurzů C# pro začátečníky a OOP v C#. V ceně kurzu je příručka.

Obsah

 datový typ DateTime  výčtový datový typ enum, datový typ struct
 přetěžování operátorů  pojmy namespace, using, assembly, reference, destruktor, Garbage Collector.
 metody s proměnným počtem parametrů  Refaktorizace kódu
 Command-line arguments  direktivy preprocesoru
 indexery  regulární výrazy
 Standardní rozhraní .NEt: IEquatable, ICloneable  .Net: pojmy MSIL, JIT, CLR, CLS, DLL
 Lokalizace  Reflexe (vytvoření instance, zavolání metody, zjištění tříd v assembly, zjištění datových složek instance a jejich nastavení)
 Delegáty a události  práce s XML (sekvenční i vyhledávání)
 programování vícevláknových aplikací (Join, Lock, Pulse, Wait, synchronizace pomocí WaitEventHandler, Mutex, ThreadPool, Semaphore, běh vlákna na pozadí)  programy klient-server (pomocí knihovny Runtime.Remoting, ne WCF)
 Novinky .Net v. 3: automaticky implementované vlastnosti, inicializátory objektů a kolekcí, extension methods, lambda výrazy , anonymní typy, částečné metody, LINQ.  K dispozici je detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF.

Ukázka skript