VŠB - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203MS PowerPoint, příprava na test ECDL

Programy pro tvorbu prezentací patří již neodmyslitelně mezi základní kancelářské aplikace. Během dvou výukových dní se naučíte prezentovat výsledky své práce, případně zefektivníte nabídku Vašich služeb a produktů.
 

Výchozí znalosti

Předpokládá se dobrá orientace v grafickém prostředí Windows, včetně práce se soubory a práce s textovým editorem.
 

Obsah

 Práce se snímky, vkládání snímků, změna pořadí snímků.  Multimediální prvky na snímku, zvuk a videosekvence
 Objekty na snímku, textová pole a jejich formátování, editace textových polí, přidávání a mazání, záhlaví a zápatí  Přechody snímků a možnosti animace jednotlivých typů objektů, časování
 Vkládání obrázků, kreslící funkce PowerPointu , pořadí a zarovnávání  Interaktivita prezentace, práce s tlačítky
 Tabulky a grafy, organizační schémata   Přehrávání prezentací
 Změna rozložení snímků, úpravy a tvorba šablon   Ukládání prezentace v nejrůznějších formátech
  Tiskové možnosti PowerPointu

Ukázka skript