MS PowerPoint, příprava na test ECDL
Programy pro tvorbu prezentací patří již neodmyslitelně mezi základní kancelářské aplikace. Během dvou výukových dní se naučíte prezentovat výsledky své práce, případně zefektivníte nabídku Vašich služeb a produktů.

Výchozí znalosti
Předpokládá se dobrá orientace v grafickém prostředí Windows, včetně práce se soubory a práce s textovým editorem.

Obsah kurzu
 Práce se snímky, vkládání snímků, změna pořadí snímků.
 Objekty na snímku, textová pole a jejich formátování, editace textových polí, přidávání a mazání, záhlaví a zápatí
 Vkládání obrázků, kreslící funkce PowerPointu , pořadí a zarovnávání
 Tabulky a grafy, organizační schémata
 Změna rozložení snímků, úpravy a tvorba šablon.
 Tiskové možnosti PowerPointu
 Multimediální prvky na snímku, zvuk a videosekvence
 Přechody snímků a možnosti animace jednotlivých typů objektů, časování
 Interaktivita prezentace, práce s tlačítky
 Přehrávání prezentací
 Ukládání prezentace v nejrůznějąích formátech
Ukázka skript