VŠB - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Počítačové kurzy - ceník

Slevy:
2 účastníci: 5 %, 3: 10 %, 4: 15 %, 5: 20 %
více dohodou (účastníci přihlášení současně, např. z jedné organizace, na kurzu ve stejném termínu).
Při objednávce druhého a dalších kurzů pro téhož účastníka je sleva 10 % (neplatí pro rekvalifikační kurzy).
Nezaměstnaní, senioři, studenti denního studia a ženy (muži) na RD mají slevu 50 % (neplatí pro rekvalifikační a online kurzy).
Zaměstnanci školství mají slevu 25 % (není-li uvedeno jinak).
Pro držitele Karty absolventa VŠB-TUO sleva 10%
Opakování kurzu do jednoho roku je zdarma.
Pokud si někdo není jistý, zda je kurz pro něj vhodný, může první den prvního školení absolvovat zdarma (platí pro většinu třídenních a delších kurzů).

Pro účely vzdělávání, rekvalifikací a celoživotního vzdělávání jsme osvobozeni od DPH.

kurzy jsou akreditovány v systému DVPP termín prezenčního kurzu dní vyuč. hod. výuky vyuč. hod. videa cena (osvob. od DPH) cena (osvob. od DPH)
Dlouhodobé/Rekvalifikační kurzy (RK) 8:00-14:30         prezenční online trvání prezenčně:
RK Správa sítí (WindSrv+Linux+Cisco, viz níže) od února 2019   367 63 42 300   6 měsíců
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od února 2019   367 63 28 200   6 měsíců
RK Správa sítě MS Windows Server 2016, příprava na testy MCP od května 2019   196 48 22 590 15 000 3 měsíce
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od května 2019   196 48 15 060   3 měsíce
RK Technik výpočetních systémů (Linux+Cisco) od února 2019   171 15 19 710   2,5 měsíce
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od února 2019   171 15 13 140   2,5 měsíce
Rekvalifikační kurz Správce serveru Linux od března 2019 12 91 15 11 500 7 000 6 týdnů (12 lekcí)
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od března 2019 12 91 15 7 000   6 týdnů (12 lekcí)
Rekvalifikační kurz Objektově orientované programování od 12.12.   288 50 38 850   4 měsíce
         RK OOP: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 12.12.   288 50 25 920   4 měsíce
RK Objektově orientované programování (bez www.) od ledna 2019   231 31 31 185   2,5 měsíce
         RK OOP bez www: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od ledna 2019   231 31 20 790   2,5 měsíce
RK Programátor www aplikací (html, javaScript, PHP, MySQL) od 12.12. 17 121 51 16 500 8 000 6 týdnů (17 lekcí)
         RK Programátor www apl.: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 12.12. 17 121 51 11 000   6 týdnů (17 lekcí)
Jednotlivé kurzy správy sítě (8:00-14:30)         prezenční online
Přípravný kurz k RK Správa Windows Serveru (videokurz)   18   18   2600 nezam. evid. na ÚP 1300,-
Přípravný kurz k RK Správa Linux Serveru (videokurz)   7   7   1400 nezam. evid. na ÚP 700,-
Přípravný kurz k RK Programování (videokurz) - základy VB,C#,Java   23   23   4000 nezam. evid. na ÚP 2000,-
 Windows Server - Správa kont, lokálních politik a souborů 10.12.+11.12. 2 14 10 2 500 2 000
 Windows Server - Správa prostředí  14.12.+17.12. 2 14 6 2 500 2 000
 Windows Server - Síťové služby (příprava na test MCP) od 20.12. 7 44 15 8 800 5 000
 Windows Server - Active Directory+politika skupin (přípr.na MCP) leden 3 21 4,5 4 200 2 000
 Windows Server - Bezpečnost+ochrana dat (příprava na zk. MCP) leden 4 28 8 5 600 3 500
 Windows Server - novinky verzí 2012/2016 leden 3 21 4 4 200 2 000
 Windows Server - skriptování v jazyce PowerShell únor 2 14 ? 2 800 v přípravě
 Windows Server - virtualizace Hyper-V únor 1 8 0 2 000 v přípravě
 Windows Server - správa MS SQL Serveru   1 7 0 1 400  
 Virtualizace VMware   2 16 0 3 200  
 Linux pro uživatele březen 1 8   1 600  
 Budování+konfigurace sítí (Cisco) leden 9 63 0 9 000  
  termín prezenčního kurzu dní vyuč. hod. výuky vyuč. hod. videa cena (osvob. od DPH) cena (osvob. od DPH)
Jednotlivé kurzy programování (vývojové nástroje) a databáze (8:00-14:30)       prezenční online
 Visual Basic pro začátečníky (Visual Studio .Net) průběžně     14   2 000
 Visual Basic pro pokročilé  (Visual Studio .Net) únor 5 32 24 6 400 3 200
 Jazyk C# pro začátečníky průběžně     5   1 500 nezam. evid. na ÚP 750,-
 Objektově orientované programování v jazyce C# březen 7 49 19 9 800 4 900
 Jazyk C# pro pokročilé březen 8 56   9 900   3 týdny
 Jazyk Java pro pokročilé duben 4 32   6 400  
 Databázový systém MS Access (tvorba SQL dotazů) od 5.12. 3 21 16 3 000 1 500
 Databázový systém MS Access pro pokročilé +programátory  prosinec 3 18   2 500  
 Tvorba www stránek (vč. kaskádových stylů)  prosinec 3 18 12 3 600 1 800
 JavaScript leden 2 14 7 2 800 1 400
 Programovací jazyk PHP+MySQL leden 3 21   4 200  
Jazyk C - videokurz průběžně     11   500
Kancelářské aplikace         prezenční online
Operační systém Windows (základy práce s PC)       4   zdarma
Správa souborů (Průzkumník)                      (dle osnov ECDL, modul 2)       3   250
 Textový editor MS Word  (dle osnov ECDL, modul 3)      13 8 1 300 700
 Tabulkový procesor MS Excel  (dle osnov ECDL, modul 4)     13 8 1 500 700
 Excel pro pokročilé     13 6 1 500 700
 Word pro pokročilé      13 5 1 800 700
MS PowerPoint: tvorba prezentací   (dle osnov ECDL, modul 6)     13 5 1 500 700
  termín prezenčního kurzu dní vyuč. hod. výuky vyuč. hod. videa cena (osvob. od DPH) cena (osvob. od DPH)
Grafika, digitální fotografie         prezenční online
 Základy práce s digitální fotografií     13 4 1 400 500
 Adobe PhotoShop (bodová grafika, úprava digitální fotografie)      13 8 1 500 700
 Corel Draw (vektorová grafika)      13 8 1 500 700
 Střih videa v programu Pinnacle     13 3 1 500 500
Kurzy pro začátečníky a seniory - jen prezenční         prezenční   Pozn.: v kurzech pro seniory
 Základy obsluhy osob. počítače (oper. systém Windows)   1 6   zdarma   je sledování videa prezenční
 Obsluha osob. počítače (Word, Internet, pošta) cena pro seniory   5 20 10 1 000   (tedy na učebně)
 Obsluha osob. počítače (Text.editor Word, Internet, pošta)   5 20 10 2 000  
 Průzkumník (správa souborů) cena pro seniory   2 8 4 500  
 Průzkumník (správa souborů)   2 8 4 1 000  
 Základy práce s digitální fotografií (cena pro seniory)   3 12 6 700  
 Základy práce s digitální fotografií   3 12 6 1 400  
Nájem učebny (klimatizované)     bez DPH vč.DPH  
celodenní (počítačová učebna) až 19+1 PC, dataprojektor, káva,čaj     1 900   2 299  
celodenní (učebna bez počítačů, stoly s libovolným uspořádáním): až 15 míst, dataprojektor, PC, tabule, káva, čaj, možnost obědů     1 150   1 392  
Při vícedenním nájmu sleva