VŠB - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Počítačové kurzy - ceník

Slevy:
2 účastníci: 5 %, 3: 10 %, 4: 15 %, 5: 20 %
více dohodou (účastníci přihlášení současně, např. z jedné organizace, na kurzu ve stejném termínu).
Při objednávce druhého a dalších kurzů pro téhož účastníka je sleva 10 % (neplatí pro rekvalifikační kurzy).
Nezaměstnaní, senioři, studenti denního studia a ženy (muži) na RD mají slevu 50 % (není-li uvedeno jinak).
Zaměstnanci školství mají slevu 25 % (není-li uvedeno jinak).
Pro držitele Karty absolventa VŠB-TUO sleva 10%
Opakování kurzu do jednoho roku je zdarma.
Pokud si někdo není jistý, zda je kurz pro něj vhodný, může první den prvního školení absolvovat zdarma (platí pro většinu třídenních a delších kurzů).

Pro účely vzdělávání, rekvalifikací a celoživotního vzdělávání jsme osvobozeni od DPH.

kurzy jsou akreditovány v systému DVPP termín dní vyuč. hod. výuky vyuč. hod. videa cena (osvob. od DPH) cena (osvob. od DPH)
Dlouhodobé/Rekvalifikační kurzy (RK) 8:00-14:30         prezenční online trvání prezenčně:
RK Správa sítě MS Windows Server 2016, příprava na testy MCP od 5/2018   185 48 22 520 13 500 2 měsíce
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 5/2018   185 48 14 230   2 měsíce
RK Technik výpočetních systémů (Linux+Cisco+HW) od 2/2018   156 15 19 190   1,5 měsíce
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 2/2018   156 15 11 980   1,5 měsíce
Rekvalifikační kurz Správce serveru Linux od 2/2018 12 84 15 11 500 7 000 měsíc (12 lekcí)
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 2/2018 12 84 15 7 000   měsíc (12 lekcí)
RK Objektově orientované programování (C#, Java, databáze...) od 5/2018   217 31 29 900   2,5 měsíce
         RK OOP: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 5/2018   217 31 19 530   2,5 měsíce
RK Programátor www aplikací (html, javaScript, PHP, MySQL,SEO) od 26.2.2018 17 121 51 18 000 8 000 měsíc (17 lekcí)
         RK Programátor www: cena pro nezam. evidované na ÚP od 26.2.2018 17 121 51 11 000   měsíc (17 lekcí)
Jednotlivé kurzy správy sítě (8:00-14:30)         prezenční online
 Windows Server - Správa kont, lokálních politik a souborů od 5/2018 2 14 10 2 500 2 000
 Windows Server - Správa prostředí  od 5/2018 2 14 6 2 500 2 000
 Windows Server - Síťové služby (příprava na test MCP) od 5/2018 7 44 15 8 800 5 000
 Windows Server - Active Directory+politika skupin (přípr.na MCP) od 5/2018 3 21 4,5 4 200 2 000
 Windows Server - Bezpečnost+ochrana dat (příprava na zk. MCP) od 5/2018 4 28 8 5 600 3 500
 Windows Server - novinky verzí 2012/2016 19.1.-23.1. 3 21 4 4 200 2 000
 Windows Server - skriptování v jazyce PowerShell 24.1.+25.1. 2 14 0 2 000  
 Windows Server - virtualizace Hyper-V 17.1. 1 8 0 2 000  
 Virtualizace VMware únor 2018 2 16 0 3 200  
 Linux pro uživatele únor 2018 1 8   1 600  
 Budování+konfigurace sítí (Cisco) od 1.2. 7 42 0 8 400  
  termín dní vyuč. hod. výuky vyuč. hod. videa cena (osvob. od DPH) cena (osvob. od DPH)
Jednotlivé kurzy programování (vývojové nástroje) a databáze (8:00-14:30)       prezenční online
 Visual Basic pro pokročilé  (Visual Studio .Net) květen 2018 5 32 24 6 400 3 200
 Jazyk C# pro začátečníky průběžně     5   1 500 nezam. evid. na ÚP 750,-
 Objektově orientované programování v jazyce C# květen 2018 7 49 19 9 800 4 900
 Jazyk C# pro pokročilé květen 2018 8 56   9 900   3 týdny
 Jazyk Java pro pokročilé 25.-29.1. 4 32   6 400  
 Databázový systém MS Access únor 2018 3 21 16 3 000 1 500
 Databázový systém MS Access pro pokročilé +programátory  únor 2018 3 18   2 500  
 Tvorba www stránek (vč. kaskádových stylů)  únor 2018 2 14 12 2 400 1 000
 JavaScript únor 2018 1 7 7 1 400 700
 Programovací jazyk PHP+MySQL únor 2018 2 21   4 200  
Jazyk C - videokurz       11   500
Kancelářské aplikace         prezenční online
Operační systém Windows (základy práce s PC)       4   zdarma
Správa souborů (Průzkumník)                      (dle osnov ECDL, modul 2)       3   250
 Textový editor MS Word  (dle osnov ECDL, modul 3)      13 8 1 300 700
 Tabulkový procesor MS Excel  (dle osnov ECDL, modul 4)     13 8 1 500 700
Rekval. kurz Zákl. obsluhy osob. počítače dle osnov ECDL-START odpolední (Win+Wo+Ex+Int+Outlook) příprava na ECDL (cena bez zk.ECDL)   12 46 29 4 800   1x týdně
 Excel pro pokročilé     13 6 1 500 700
 Word pro pokročilé      13 5 1 800 700
MS PowerPoint: tvorba prezentací   (dle osnov ECDL, modul 6)     13 5 1 500 700
  termín dní vyuč. hod. výuky vyuč. hod. videa cena (osvob. od DPH) cena (osvob. od DPH)
Grafika, digitální fotografie         prezenční online
 Základy práce s digitální fotografií     13 4 1 400 500
 Adobe PhotoShop (bodová grafika, úprava digitální fotografie)      13 8 1 500 700
 Corel Draw (vektorová grafika)      13 8 1 500 700
 Střih videa v programu Pinnacle     13 3 1 500 500
Rekvalifikační kurz Grafika a dig. Fotografie (Průzkumník+Práce s dig. foto.+CorelDraw + Photoshop+zkoušky)     40 23 5 600  
Kurzy pro začátečníky a seniory - jen prezenční         prezenční   Pozn.: v kurzech pro seniory
 Základy obsluhy osob. počítače (oper. systém Windows)   1 6   zdarma   je sledování videa prezenční
 Obsluha osob. počítače (Word, Internet, pošta) cena pro seniory   5 20 10 1 000   (tedy na učebně)
 Obsluha osob. počítače (Text.editor Word, Internet, pošta)   5 20 10 2 000  
 Průzkumník (správa souborů) cena pro seniory   2 8 4 500  
 Průzkumník (správa souborů)   2 8 4 1 000  
 Základy práce s digitální fotografií (cena pro seniory)   3 12 6 700  
 Základy práce s digitální fotografií   3 12 6 1 400  
Nájem učebny (klimatizované)     bez DPH vč.DPH  
celodenní (počítačová učebna) až 19+1 PC, dataprojektor, káva,čaj     1 900   2 299  
celodenní (učebna bez počítačů, stoly s libovolným uspořádáním): až 15 míst, dataprojektor, PC, tabule, káva, čaj, možnost obědů     1 150   1 392  
Při vícedenním nájmu sleva