VŠB - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Počítačové kurzy - ceník

Slevy:
2 účastníci: 5 %, 3: 10 %, 4: 15 %, 5: 20 %
více dohodou (účastníci přihlášení současně, např. z jedné organizace, na kurzu ve stejném termínu).
Při objednávce druhého a dalších kurzů pro téhož účastníka je sleva 10 % (neplatí pro rekvalifikační kurzy).
Nezaměstnaní, senioři, studenti denního studia a ženy (muži) na RD mají slevu 50 % (neplatí pro rekvalifikační a online kurzy).
Zaměstnanci školství mají slevu 25 % (není-li uvedeno jinak).
Pro držitele Karty absolventa VŠB-TUO sleva 10%
Opakování kurzu do jednoho roku je zdarma.
Pokud si někdo není jistý, zda je kurz pro něj vhodný, může první den prvního školení absolvovat zdarma (platí pro většinu třídenních a delších kurzů).

Pro účely vzdělávání, rekvalifikací a celoživotního vzdělávání jsme osvobozeni od DPH.

  termín prezenčního kurzu dní vyuč. hod. výuky vyuč. hod. videa cena (osvob. od DPH) cena (osvob. od DPH)
Dlouhodobé/Rekvalifikační kurzy (RK) 8:00-14:30         prezenční online trvání prezenčně:
RK Správa sítí (WindSrv+Linux+Cisco, viz níže) od 1.4.   389 63 44,500   6 měsíců
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 1.4.   389 63 29,900   6 měsíců
RK Správa sítě MS Windows Server 2016, příprava na testy MCP od června   203 48 23,400 15,500 3 měsíce
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od června   203 48 15,600   3 měsíce
RK Technik výpočetních systémů (Linux+Cisco) od 1.4.   186 22 21,100   2,5 měsíce
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 1.4.   186 22 14,300   2,5 měsíce
Rekvalifikační kurz Správce serveru Linux od 1.4. 14 106 22 13,400 8,100 7 týdnů (14 lekcí)
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 1.4. 14 106 22 8,150   7 týdnů (14 lekcí)
Rekvalifikační kurz Objektově orientované programování od 20. 5.   288 50 38,850   4 měsíce
         RK OOP: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 20. 5.   288 50 25,920   4 měsíce
RK Objektově orientované programování (bez www.) od 1.8.   231 31 31,185   2,5 měsíce
         RK OOP bez www: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 1.8.   231 31 20,790   2,5 měsíce
RK Programátor www aplikací (html, javaScript, PHP, MySQL) od 20. 5. 17 121 51 16,500 8,000 6 týdnů (17 lekcí)
         RK Programátor www apl.: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 20. 5. 17 121 51 11,000   6 týdnů (17 lekcí)
Jednotlivé kurzy správy sítě (8:00-14:30)         prezenční online
Přípravný kurz k RK Správa Windows Serveru (videokurz)   18   18   2600 nezam. evid. na ÚP 1300,-
Přípravný kurz k RK Správa Linux Serveru (videokurz)   6   7   1400 nezam. evid. na ÚP 700,-
Přípravný kurz k RK Programování (videokurz) - základy VB,C#,Java   23   23   4000 nezam. evid. na ÚP 2000,-
 Windows Server - Správa kont, lokálních politik a souborů od 17.6. 2 14 10 2,500 2,000
 Windows Server - Správa prostředí  od 20.6. 2 14 6 2,500 2,000
 Windows Server - Síťové služby (příprava na test MCP) od 24.6. 7 44 15 8,800 5,000
 Windows Server - Active Directory+politika skupin (přípr.na MCP) od 14.2 3 21 4.5 4,200 2,000
 Windows Server - Bezpečnost+ochrana dat (příprava na zk. MCP) od 25.2 4 28 8 5,600 3,500
 Windows Server - novinky verzí 2012/2016   3 21 4 4,200 2,000
 Windows Server - skriptování v jazyce PowerShell od 14.3. 2 14 ? 2,800 v přípravě
 Windows Server - virtualizace Hyper-V 30.3. 1 8 0 2,000 v přípravě
 Windows Server - správa MS SQL Serveru   1 7 0 1,400  
 Virtualizace VMware   2 16 0 3,200  
 Linux pro uživatele cca 1.4. 2 8   1,600  
 Budování+konfigurace sítí (Cisco) od 27.5. 9 63 0 9,000  
  termín prezenčního kurzu dní vyuč. hod. výuky vyuč. hod. videa cena (osvob. od DPH) cena (osvob. od DPH)
Jednotlivé kurzy programování (vývojové nástroje) a databáze (8:00-14:30)       prezenční online
 Visual Basic pro začátečníky (Visual Studio .Net) průběžně     14   2,000
 Visual Basic pro pokročilé  (Visual Studio .Net) od 12.2. 5 32 24 6,400 3,200
 Jazyk C# pro začátečníky průběžně     5   1,500 nezam. evid. na ÚP 750,-
 Objektově orientované programování v jazyce C# od 26.2. 7 49 19 9,800 4,900
 Jazyk C# pro pokročilé od 19.3. 8 56   9,900   3 týdny
 Jazyk Java pro pokročilé od 23.4. 4 32   6,400  
 Databázový systém MS Access (tvorba SQL dotazů) od 20.5. 3 21 16 3,000 1,500
 Databázový systém MS Access pro pokročilé +programátory    3 18   2,500  
 Tvorba www stránek (vč. kaskádových stylů)  červen 3 18 12 3,600 1,800
 JavaScript červenec 2 14 7 2,800 1,400
 Programovací jazyk PHP+MySQL červenec 3 21 8 4,200 2,100
Jazyk C - videokurz průběžně     11   500
Kancelářské aplikace         prezenční online
Operační systém Windows (základy práce s PC)       4   zdarma
Správa souborů (Průzkumník)                      (dle osnov ECDL, modul 2)       3   250
 Textový editor MS Word  (dle osnov ECDL, modul 3)   duben 2019   13 8 1,300 700
 Tabulkový procesor MS Excel  (dle osnov ECDL, modul 4) 6.3.+13.3.+20.3.2019   13 8 1,500 700
 Excel pro pokročilé  duben 2019   13 6 1,500 700
 Word pro pokročilé      13 5 1,800 700
MS PowerPoint: tvorba prezentací   (dle osnov ECDL, modul 6)     13 5 1,500 700
  termín prezenčního kurzu dní vyuč. hod. výuky vyuč. hod. videa cena (osvob. od DPH) cena (osvob. od DPH)
Grafika, digitální fotografie         prezenční online
 Základy práce s digitální fotografií     13 4 1,400 500
 Adobe PhotoShop (bodová grafika, úprava digitální fotografie)      13 8 1,500 700
 Corel Draw (vektorová grafika)      13 8 1,500 700
 Střih videa v programu Pinnacle     13 3 1,500 500
Kurzy pro začátečníky a seniory - jen prezenční         prezenční   Pozn.: v kurzech pro seniory
 Základy obsluhy osob. počítače (oper. systém Windows)   1 6   zdarma   je sledování videa prezenční
 Obsluha osob. počítače (Word, Internet, pošta) cena pro seniory   5 20 10 1,000   (tedy na učebně)
 Obsluha osob. počítače (Text.editor Word, Internet, pošta)   5 20 10 2,000  
 Průzkumník (správa souborů) cena pro seniory   2 8 4 500  
 Průzkumník (správa souborů)   2 8 4 1,000  
 Základy práce s digitální fotografií (cena pro seniory)   3 12 6 700  
 Základy práce s digitální fotografií   3 12 6 1,400  
Nájem učebny (klimatizované)     bez DPH vč.DPH  
celodenní (počítačová učebna) až 19+1 PC, dataprojektor, káva,čaj     1,900   2,299  
celodenní (učebna bez počítačů, stoly s libovolným uspořádáním): až 15 míst, dataprojektor, PC, tabule, káva, čaj, možnost obědů     1,150   1,392  
Při vícedenním nájmu sleva