VŠB - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Technologie PHP a MySQL

Účastník se seznámí se základy tvorby skriptů v jazyce PHP na straně serveru Apache.
 

Výchozí znalosti

Předpokládáme znalosti na úrovni kurzu Tvorba www stránek a základy Jazyka C (PHP je založen na syntaxi jazyka C). Pro MySQL je nutná i znalost základů dotazů SQL (například na úrovni kurzu Access pro začátečníky)
 

Obsah

 Úvod do skriptování PHP, výběr vhodného SW.  Tvorba jednoduchých skriptů.
 Vysvětlení rozdílů mezi PHP, JavaScriptem a ASP.  Úvod do MySQL, spolupráce PHP
 Syntaxe základních příkazů PHP, srovnání s jazykem C.   Plnění databáze
 Implementace příkazů PHP do htm kódu.  Čtení vybraných dat z databáze
 Funkce, metody GET, POST  Vytvoření a zrušení uživatele v MySQL
 Zpracování dat z formulářů.  Změna hesla uživatele
 Přidělení a výpis přístupových práv

Ukázka skript