Technologie PHP a MySQL
Účastník se seznámí se základy tvorby skriptů v jazyce PHP na straně serveru Apache.

Výchozí znalosti
Předpokládáme znalosti na úrovni kurzu Tvorba www stránek a základy Jazyka C (PHP je založen na syntaxi jazyka C). Pro MySQL je nutná i znalost základů dotazů SQL (například na úrovni kurzu Access pro začátečníky).

Obsah kurzu
 Úvod do skriptování PHP, výběr vhodného SW.
 Vysvětlení rozdílů mezi PHP, JavaScriptem a ASP
 Syntaxe základních příkazů PHP, srovnání s jazykem C
 Implementace příkazů PHP do htm kódu
 Funkce, metody GET, POST
 Zpracování dat z formulářů
 Přidělení a výpis přístupových práv
 Tvorba jednoduchých skriptů
 Úvod do MySQL, spolupráce PHP
 Plnění databáze
 Čtení vybraných dat z databáze
 Vytvoření a zrušení uživatele v MySQL
 Změna hesla uživatele

Ukázka skript