V©B - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Kurz Novinky Windows Server 2012 a 2016

Účastníci kurzu se seznámí s novinkami, které přináąi OS MS Windows Server 2012. V ceně kurzu jsou skripta.
 

Výchozí znalosti

OS MS Windows Server 2016 minimálně na úrovni 3.dílu (sítových sluľeb)
 

Obsah

 Failover DHCP  NIC Teaming
 Storage Pool  Dynamic Access Control
 Failover Cluster  Remote Desktop Services

Ukázka skript