V©B - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Kurz Novinky Windows Server 2012

Účastníci kurzu se seznámí s novinkami, které přináši OS MS Windows Server 2012. Před tímto kurzem doporučujeme absolvovat aspoň kurz Správa OS MS Windows Server 2012. V ceně kurzu jsou skripta.
 

Výchozí znalosti

OS MS Windows Server 2012
 

Obsah

 Failover DHCP  NIC Teaming
 Storage Pool  Dynamic Access Control
 Failover Cluster  Remote Desktop Services

Ukázka skript