VŠB - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Kurz MS Word pro pokročilé

Účastník se seznámí s tvorbou hromadné korespondence, maker, grafů, psaním vzorců, kreslením. Zároveň se naučí pracovat s dlouhým dokumentem, vytvářet obsah. Probírá se také přizpůsobení prostředí Wordu potřebám uživatele. V ceně kurzu je příručka.
 

Výchozí znalosti

Předpokládají se znalosti na úrovni základního kurzu MS Wordu.
 

Obsah

 Práce s tabulkou podrobně, grafy.  Týmová práce: verze, revize, poznámky.
 Práce s dlouhým dokumentem: osnova, obsah, číslování nadpisů, hlavní a vnořené dokumenty, rejstřík, titulkování (např. obrázků) a křížové odkazy (např. na obrázky).  Statistika dokumentu.
 Vytváření nových šablon dokumentu.  Hromadná korespondence: formulářové dopisy, adresní štítky, vkládání polí.
 Automatické opravy a automatický text.  Úprava nástrojových lišt, změna konfigurace Wordu.
 Formuláře, Kreslení, WordArt.  Spolupráce s MS Excel a jinými aplikacemi.
 Psaní vzorců (MS Equation).  Makra.
 Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..

Ukázka skript