VŠB - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Kurz Správa sítě Windows - Bezpečnost a ochrana dat

Kurz je určen pro správce výpočetní techniky. Kurz slouží jako příprava na zkoušku pro získání prestižního mezinárodního certifikátu Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) . V ceně kurzu je příručka.
 

Výchozí znalosti

Předpokládají se znalosti na úrovni kurzu Správa sítě Windows - Správa kont, lokálních politik a souborů + Správa sítě Windows - Správa prostředí + Správa sítě Windows - Síťové služby. Doporučuje se znalost Active Directory.
 

Obsah

 Viry
 Zálohování a obnova - Windows Server Backup
 Řešení problémů startu systému, Last known good configuration
 Zabezpečení - technologie veřejných a privátních klíčů
 Uživatelské certifikáty, digitální podpis a šifrování mailů.
 Zabezpečení na disku - šifrování EFS: agent obnovení, vytvoření agenta obnovení na počítači v pracovní skupině, různé výpisy certifikátů, práce s Default DRA v doméně, změna agenta obnovení, export agenta obnovení na disketu, zákaz šifrování souborů, kopírování šifrovaného souboru
 Zabezpečení na síti - IPsec
 Dynamic Access Control, Failover Cluster
 Autentikační protokoly PPP, autentikační protokoly pro připojení do domény (Kerberos, RADIUS)
 Zabezpečení www serveru (https)
 Vytvoření CA, vytvoření souboru pro žádost o certifikát, zaslání žádosti certifikační autoritě, vystavení certifikátu Certifikační autoritou, download certifikátu od Certifikační autority, import certifikátu na server, používání certifikátu,
 BitLocker, DFS
 Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..

Ukázka skript