Rekvalifikační kurz Technik výpočetních systémů (blok Linux možno absolvovat formou e-learningu)
Akreditace:
VŠB-TUO má fakultu elektrotechniky a informatiky. Kurz je tedy akreditován dle §108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Náplň kurzu:

  Blok:   Hodin:
15
63
106

Pozor, skutečný počet hodin, který strávíte kurzem, je díky měsíční přípravě před kurzem a domácí práci s videi během kurzu nejméně trojnásobný.