Kurz Správa sítě Windows - Správa kont, lokálních politik a souborů
Kurz je určen pro správce výpočetní techniky, kteří mají na starosti konfiguraci sítě Windows, zřizování kont a nastavování práv. Kurz je první částí přípravy na zkouąku pro získání certifikátu Microsoft Certified Technology Specialist. Po tomto kurzu doporučujeme absolvovat kurz Budování a konfigurace sítě (Cisco) a kurz Správa sítě Windows - Správa prostředí. V ceně kurzu je příručka.

Výchozí znalosti
Předpokládají se znalosti na úrovni kurzu MS Windows a orientace v síťovém prostředí.

Obsah kurzu
 Vysvětlení základních pojmů sítě Windows, (workgroup, doména atd.). Rozdíl mezi doménovým řadičem a samostatným serverem.
 Oprávnění k souborům a složkám, oprávnění NTFS a oprávnění ke sdílení
 Správa uľivatelů Local Users and Groups (místní uľivatelé a skupiny)
 Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF.
 Offline folders, komprese, ąifrování, diskové kvóty, adresářové kvóty, FSRM
 Local security policy (Account policy, Audit policy, User rights assignments)
 Správa uľivatelů: Active Directory users and computers, typy skupin

Ukázka skript