VŠB - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Kurz Správa sítě Windows - Správa kont, lokálních politik a souborů

Kurz je určen pro správce výpočetní techniky, kteří mají na starosti konfiguraci sítě Windows, zřizování kont a nastavování práv. Kurz je první částí přípravy na zkoušku pro získání certifikátu Microsoft Certified Technology Specialist. Po tomto kurzu doporučujeme absolvovat kurz Budování a konfigurace sítě (Cisco) a kurz Správa sítě Windows - Správa prostředí. V ceně kurzu je příručka.
 

Výchozí znalosti

Předpokládají se znalosti na úrovni kurzu MS Windows a orientace v síťovém prostředí.
 

Obsah

 Vysvětlení základních pojmů sítě Windows, (workgroup, doména atd.). Rozdíl mezi doménovým řadičem a samostatným serverem.
 Oprávnění k souborům a složkám, oprávnění NTFS a oprávnění ke sdílení
 Správa uživatelů Local Users and Groups (místní uživatelé a skupiny),
 Offline folders, komprese, šifrování, diskové kvóty, adresářové kvóty, FSRM
 Local security policy (Account policy, Audit policy, User rights assignments)
 Správa uživatelů: Active Directory users and computers, typy skupin
 Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..

Ukázka skript