Jazyk C# pro začátečníky (pouze online)
Jedná se o distanční kurz. V kurzu se používá Visual Studio Community (platforma .Net). V ceně kurzu je příručka.

Obsah kurzu
 Prostředí IDE Visual C#
 Typy dat
 Přiřazovací příkaz
 ýstup Write a WriteLine
 Vstup ReadLine
 Komentáře
 Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..
 Matematické funkce
 Funkce pro práci s řetězci
 Programové struktury if, for, foreach, while, switch
 Vytváření vlastních funkcí
 Práce se soubory
 Operátory

Ukázka skript