VŠB - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Adobe Photoshop, úpravy digitální fotografie

Kurz je určen pro všechny zájemce o práci s profesionálními grafickým nástrojem z oblasti rastrové grafiky - Photoshopem od úplných základů.
 

Výchozí znalosti

Předpokládají se základní znalosti systému Windows a práce s Internetem.
 

Obsah

  Rozdíl mezi vektorovou a bodovou (rastrovou) grafikou
  Prostředí programu Photoshop, panely nástrojů
  Základní manipulace s rastrovými obrázky, ořez, zmenšení, zvětšení, rotace, převzorkování
  Úpravy jasu, kontrastu, barevného podání
  Výběrové nástroje
  Manipulace s výběry
  Práce s vrstvami
  Efekty ve vrstvách
  Tvorba koláží
  Retušovací nástroje
  Práce s textem
  Konverze do pdf, tisk
  Pořizování rastrových obrázků, scaner, tablet, digitální fotoaparát a práce s nimi