AKTUALITY

fb icon  linkedin icon

  Zaměstnaní od 05/17:
1x Okin: Windows Cloud specialist

  Zaměstnaní od 04/17:
2x NetDirect: C# programátor, 2x Tint s.r.o: C# programátor, 1x Unicorn: .Net developerka, 1x D3Soft: SW tester, 2x Sykora Datacenter Java Junior Developer, 1x CS21NextNet: správa Windows Server, 1x Unicorn Bratislava: Java programátor

  Zaměstnaní od 03/17:
1x Letiště Mošnov: správce sítě (Srv+Linux+Cisco), 1x Tint s.r.o: C# programátor, 1x TescoSW: programátor

  Zaměstnaní od 02/17:
1x ProAct: Backup, 1x CS21NextNet: IT Specialista/Technik junior, 1x Okin: UNIX Cloud Specialist junior (Solaris)

  Zaměstnaní od 12/16 + 01/17:
1x VšB-TUO IT4I: koordinátorka, 1x Tieto: Technical specialist (Linux), 1x ABB: Windows Server Specialist, 1x Poruba.NET: technik sítí

  Zaměstnaní od 11/16:
Okin: 2x UNIX Cloud Specialist junior + 1x Widnows server podpora pro Okin, 1x ČMZR banka: system administrator (Linux i Windows)

  Link na starší aktuality

RK Objektově orientované programování

odrazka Základy progr. v jazyku Visual Basic, SQL a databáze MS Access, tvorba www stránek (html, CSS, JavaScript, PHP, MySQL). Hlavní blok: objektově orient. programování v jazyku C# a Java, pokročilé technologie: vlákna, klient-server, JUnit testy, Git, Spring, Maven...
odrazka Do měsíce od konce předešlého kurzu získalo 10 absolventů práci.
odrazka Při schválení hrazení úřadem práce je kurz ZDARMA.
odrazka Na vstupní testy vás připraví Přípravný kurz (první část je zdarma)
odrazka Další RK bude začínat v říjnu 2017.


   Více o RK OOP   

Rekvalifikační kurzy Správy sítí

odrazka Windows Server, Linux server, konfigurace sítí (Cisco). K dispozici ve verzích s trváním 4,5 měsíce, dva měsíce, pět týdnů i verze distanční.
odrazka Ve firmě Tieto působí na IT pozicích nyní přes 150 našich absolventů.
odrazka Dlouhodobě v průměru 90 % absolventů získá krátce po kurzu práci správců sítě, ale dva kurzy z poslední doby dosáhly úspěšnosti 100 % (kurzy, které začaly v dubnu a v červenci 2016)
odrazka Při schválení hrazení úřadem práce je kurz ZDARMA.
odrazka Na vstupní testy vás připraví Přípravný kurz (první část je zdarma)
odrazka Další kurz bude začínat 11. 9. 2017.

Více o RK Správa sítí


Přehled zaměstnaných absolventů RK v jednotlivých měsících

Měsíc 07/2016 08 09 10 11 12 01/2017 02 03 04 05 06 07 08 09
Celkem 7 2 11 4 4 2 2 3 3 10 1 6 5 3 3
z toho Tieto 3 2 7 1 1 1 3 3
z toho Okin 1 1 2 3 1 1

odrazka  Zaměstnaní od 09/17: 3x CGI: Java Boot Camp
odrazka  Zaměstnaní od 08/17: 3x Tieto: Java programátor
odrazka  Zaměstnaní od 07/17: 1x RTS: C# programátor+grafik, 1x Ganymed: CRM IT konzultantka, 2x Tieto Customer Support Specialist (CD) + 1x Tieto SAP Specialist
odrazka  Zaměstnaní od 06/17: 1x Tieto: SAP specialist, 1x Lichna Trade s.r.o: správa Windows Server a přístupových a docházkových systémů + tvorba intranetu, 2x PorubaNET: Cisco + Service Desk a technik, 1x Hanwha.cz: hlavně sítě, později i servery, 1x AutoCont: dálková správa Win serverů

Staráme se o následné zaměstnání absolventů. RK Správa sítí vždy na konci navštíví personalisté firem Okin a Tieto, další firmy volají, když někoho potřebují (CS21 NextNet, ABB, PorubaNet, OVANet...). Poslední běh RK OOP (programování) navštívili personalisté firem Tieto, Kvados, Tint, SDC, RTS, NetDirect a CGI. Většina z nich zde dva až tři programátory vytěžila. A Tieto pořádá pro absolventy navazující čtyřdenní kurz Javy.

Detailní statistika zaměstnanosti

Ukázky výuky pomocí MediaSite

Téměř ke všem našim kurzům jsme natočili videa, většinou v rozsahu blížícím se délce kurzu. Díky videu nabízíme tyto kurzy i v distanční formě. Odkazy na videa se vždy týden po kurzu ruší. (Používat Internet Explorer.)
odrazka  Úvod Server 2016 - Failover Cluster odrazka  Ukázka - Úvod do CSS
odrazka  Ukázka - kurz Internet - Google Maps
odrazka  Úvod výuky Visual Basic
odrazka  Úvod výuky MS Excel

Kurzy pro seniory, případně úplné začátečníky

Kurz pro seniory trvá šest týdnů, je jednou týdně po šesti vyučovacích hodinách. Z toho první lekce je zdarma. Čtyři dny jsou věnovány operačnímu systému Windows a základům editace textu (včetně kopírování a přesunu textu, práce se schránkou a ukládání a otevírání souborů). Jeden den je vyhledávání na Internetu a poslední den elektronická pošta. S výukou pomáhají videokurzy (Windows1, Windows2, Internet1, Pošta). Učebny mají bezbariérový přístup.

Kurzy na nejbližší období (hlaste se na: petr.cervenkazavinac pro mailvsb.cz, tel: 59 699 3203)

Nezaměstnaní na ÚP+ženy na RD sleva 50%. Sleva se netýká rekval. kurzů. Pro účely vzdělávání jsme osvobozeni od DPH.
Pro držitele Karty absolventa VŠB-TUO sleva 10%
Název kurzu termín cena [Kč] hodin prezenčně
 Rekvalifikační kurzy (RK) (8:00-14:30)      
   Přípravný kurz k RK Správa WinSrv (videokurz) Nezam. evidovaní na ÚP 1000,- průběžně (online) 2000  
   Přípravný kurz k RK Správa Linuxu (videokurz) Nezam. evidovaní na ÚP 500,- průběžně (online) 1000  
   Přípr. kurz k RK OOP (videokurz)-základy VB,C#,Java Nezam. evid.na ÚP 2000 průběžně (online) 4000  
  Všechny tři přípravné kurzy mají první část zdarma, až po zkoušce se může zájemce rozhodnout pokračovat placenou částí
   RK  Správa počítačových sítí (Windows server+Linux Server+Cisco) od 24.7. 38840 327
           cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 24.7. 25139 327
   RK  Správa sítě MS Windows Server od 11.9. 21670 178
           cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 11.9. 13691 178
   RK  Technik výpočetních systémů (Linux server+ Cisco) od 24.7. 18330 149
           cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 24.7. 11448 149
   RK  Správce serveru Linux (délka cca měsíc, 10 lekcí co druhý den) od 24.7. 10800 68
   RK  Objektově orientované programování od října 34155 253
           cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od října 22770 253
         
 Správa sítě, hardware (8:00-14:30)      
   Windows Server - Správa kont, lokálních politik a souborů (přípr.na MCP) 11.9.+12.9. 2500 14
   Windows Server - Správa prostředí  (příprava na zkoušku MCP 70-411) 14.9.+15.9. 2500 14
   Windows Server - Síťové služby (příprava na zkoušku MCP 70-411) od 19.9. 8750 44
   Windows Server - Active Directory+politika skupin (příprava na MCP) říjen 3200 17
   Windows Server - Bezpečnost+ochrana dat (příprava na zk. MCP) říjen 4600 23
   Správa poštovního serveru (příprava na zkoušku MCP)   6000 28
   Linux pro uživatele 24.7. 2000 7
   Linux - správa systému od 25.7. 10800 61
   Hardware sítí   980 7
   Budování+konfigurace sítí (Cisco) leden 2018 7950 42
   Novinky Windows Server 2012 a 2016 prosinec 4200 21
   Skriptování v jazyce PowerShell prosinec 2000 14
   Virtualizace Hyper-V prosinec 2000 8
         
Programování (vývojové nástroje)  8:00-14:30      
   Úvod do programování (Visual Basic VBA) (videokurz) pro nezam. zdarma průběžně 500  
   Visual Basic pro začátečníky (videokurz) průběžně (online) 2000  
   Visual Basic pro pokročilé říjen 6400 32
   Databázový systém MS Access říjen 2650 18
   Databázový systém MS Access pro pokročilé +programátory  říjen 3560 21
   Jazyk C# pro začátečníky(videokurz)   1000 21
   Objektově orientované programování v jazyce C# prosinec 7000 35
   Jazyk C# pro pokročilé prosinec 12600 63
  Jazyk Java pro pokročilé 24.7. až 27.7. 6400 32
   Tvorba www stránek (vč. kaskádových stylů)  prosinec 2400 14
   Tvorba www stránek (vč. kaskádových stylů) odpolední říjen 1900 14
   JavaScript prosinec 1400 7
   Programovací jazyk PHP+MySQL 13.+19.+20.7. 4200 21
       
 Kancelářské aplikace  (08:00-14:30)      
   Základy obsluhy osob. počítače - Windows   zdarma 6
   Obsluha osob. počítače (Text.editor Word, Internet, pošta)   2000 30
   Rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače dle osnov ECDL-START (Win+Průzk+Wo+Ex+Int+Outlook) příprava na testy ECDL (cena bez zk. ECDL)   4800 55
   Operační systém Windows 8 (základy práce s PC)   zdarma 8
   Správa souborů Průzkumník (dle osnov ECDL, modul 2)   500 4
   Textový editor MS Word  (dle osnov ECDL, modul 3)    1800 12
   Tabulkový procesor MS Excel  (dle osnov ECDL, modul 4)   2000 14
   Internet+elektronická pošta MS Outlook  (dle osnov ECDL, modul 7)   1000 8
   MS PowerPoint: tvorba prezentací   1400 12
   Word pro pokročilé    1400 12
   Excel pro pokročilé   2400 14
 Kancelářské aplikace  (15:00 - 18:15)      
   Textový editor MS Word  (dle osnov ECDL, modul 3)  říjen 1200 12
   Tabulkový procesor MS Excel  (dle osnov ECDL, modul 4) říjen 1400 12
   Excel pro pokročilé říjen 1700 12
   Word pro pokročilé  říjen 1400 12
   Internet+elektronická pošta MS Outlook  (dle osnov ECDL, modul 7)   1000 8
         
 Grafika, střih videa (15:00-18:15)      
 Adobe PhotoShop (bodová grafika, úprava digitální fotografie)  říjen 1400 12
 Corel Draw (vektorová grafika)  říjen 1400 12
 Střih videa v programu Pinnacle říjen 1400 12
 Práce s digitální fotografií   1400 12
       
 Kurzy pro seniory, případně úplné začátečníky (8:00-13:15)      
   Základy obsluhy osob. počítače pro seniory - Windows říjen zdarma 6
   Obsluha osob. počítače (Text.editor Word, Internet, pošta) cena pro seniory říjen 1000 30
   Průzkumník (správa souborů) cena pro seniory listopad 500 12
   Práce s digitální fotografií (cena pro seniory) listopad 700 18
  Telefonování přes Internet pomocí programu Skype- cena pro seniory   300 5
      cena hodin prezenčně
Kompletní ceník najdete v nabídce Ceník (v nabídce nahoře). Jsou zde i ceny kurzů, které se v nejbližší době nepořádají, ceny e-learningů a také ceny nájmů+zkoušek ECDL.