VŠB - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Kurz Operační systém Linux (pro uživatele)

Absolventi kurzu se naučí pracovat v textovém režimu operačního systému Linux. Součástí kurzu je také seznámení s grafickým prostředím KDE a GNOME. Při výuce je využívána distribuce CentOS, založená na RedHat Linuxu. Po tomto kurzu doporučujeme absolvovat kurz Linux - správa a Teorie a hardware počítačových sítí. V ceně kurzu je příručka.
 

Výchozí znalosti

Teoreticky žádné, Unix je samostatný operační systém, který vznikl dávno před operačním systémem MS-DOS. Rozsah látky však nedovoluje vysvětlovat běžné věci, proto se znalost MS-DOS doporučuje, stejně jako orientace v síťovém prostředí.
 

Obsah

 Základní principy OS Unix, typy OS Unix.  Spojování příkazů: standardní vstup a výstup a přesměrování, roury a kolony, podmíněné provádění příkazů.
 Přihlášení: passwd, who, w, adresářová struktura.  Filtry grep, sort, find, wc.
 Práce se soubory a, ls, cd, pwd, chmod, cp, mv, rm, rmdir, mkdir, mount, ln, cat.  Manipulace s procesy, ps, spouštění na pozadí, kill, rodičovský a synovský proces, nohup, nice, at.
 Přístupová práva chmod, umask, chown.  Textový editor vi
 Databáze Bindery (soubor passwd a group).  Regulární výrazy
 Nápověda a prohlížení (more, pg, man).  přístup na server pomocí ssh, ftp, sftp, scp
 Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF.

Ukázka skript