Kurz Operační systém Linux (pro uživatele)
Absolventi kurzu se naučí pracovat v textovém režimu operačního systému Linux. Součástí kurzu je také seznámení s grafickým prostředím KDE a GNOME. Při výuce je využívána distribuce CentOS, založená na RedHat Linuxu. Po tomto kurzu doporučujeme absolvovat kurz Linux - správa a Teorie a hardware počítačových sítí. V ceně kurzu je příručka..

Výchozí znalosti
Teoreticky žádné, Unix je samostatný operační systém, který vznikl dávno před operačním systémem MS-DOS. Rozsah látky však nedovoluje vysvětlovat běžné věci, proto se znalost MS-DOS doporučuje, stejně jako orientace v síťovém prostředí.

Obsah kurzu
 Základní principy OS Unix, typy OS Unix.
 Přihlášení: passwd, who, w, adresářová struktura.
 Práce se soubory a, ls, cd, pwd, chmod, cp, mv, rm, rmdir, mkdir, mount, ln, cat.
 Přístupová práva chmod, umask, chown.
 Databáze Bindery (soubor passwd a group).
 Nápověda a prohlížení (more, pg, man).
 Přístup na server pomocí ssh, ftp, sftp, scp
 Spojování příkazů: standardní vstup a výstup a přesměrování, roury a kolony, podmíněné provádění příkazů.
 Filtry grep, sort, find, wc.
 Manipulace s procesy, ps, spouštění na pozadí, kill, rodičovský a synovský proces, nice, at.
 Textový editor vi
 Regulární výrazy
 Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF.

Ukázka skript