VŠB - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203

d


Bezplatný kurz programování pro začátečníky (online)

Kurz je určen úplným začátečníkům. Naučíte se používání struktury if (podmíněný příkaz), smyčky for a while, práci s poli a budete vytvářet a pak volat vlastní funkce. Procvičuje se v prostředí jazyka Visual Basic v prostředí editoru maker v Excelu. Není tedy nutné nic nového instalovat.
Doporučujeme kurz i těm, kteří chtějí v praxi programovat v jiném jazyce (např. v jazycích C#, Java atd.), protože na této základní úrovni se tyto jazyky moc neliší.
Mailem zašleme odkazy na výuková videa v celkové délce pěti vyuč. hodin, skripta a zadání cca padesáti krátkých prográmků k procvičení probírané látky. Po vypracování pošleme řešení.
 

Výchozí znalosti

Nejsou nutné žádné znalosti programování. Stačí běžná znalost práce s počítačem, včetně práce se soubory.
 

Obsah

  Vývojové prostředí Visual Basicu pod Excelem (editor maker), tvorba modulu, spuštění programu.
  Datové typy (jednoduché a složené), proměnné, konstanty, deklarační a příkazová část programu.
  Jednoduché příkazy pro vstup a výstup dat (funkce MsgBox a InputBox), přiřazovací příkaz.
  Doporučené postupy správného programování.
  Strukturované příkazy: if-else, for - next, do - while, do - until, select case, vnořené smyčky.

  Práce s jednorozměrnými poli.
  Operátory (aritmetické, logické, relační), komentáře.
  Matematické funkce, generování náhodných čísel, řetězcové funkce.
  Deklarace vlastních funkcí.
  Vypracování cca šedesáti krátkých programů a ověření jejich správnosti.
  Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF.

Ukázka skript