MS Access pro pokročilé a programátory
Cílem kurzu je seznámení s možnostmi vytváření komplexních aplikací v prostředí databázového systému Access.

Výchozí znalosti
Předpokládáme znalosti z kurzu Access pro začátečníky a základů programování v jazyce Visual Basic, které se lze naučit např. v kurzu alespoň Visual Basic pro začátečníky, vhodnější je ale mít znalosti na úrovni kurzu Visual Basic pro pokročilé.

Obsah kurzu
 Další příkazy SQL: CREATE, UPDATE, ALTER, komplexní informace o příkazu SELECT, a na to navazující další typy "dotazů": vytvářecí, aktualizační atd.
 Základy programovacího jazyka Visual Basic v Accessu.
 Řízení chodu aplikace. Makropříkazy.
 Základy objektového programování a jeho použití ve vlastních formulářích příp. sestavách. Objekty a jejich vlastnosti, události a metody. Kontejnery.
 Základní vlastnosti a metody základních objektů systému Access. Vlastnosti a metody základních objektů systému Windows přístupných z Accessu.