VŠB - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203MS Access pro pokročilé a programátory

Cílem kurzu je seznámení s možnostmi vytváření komplexních aplikací v prostředí databázového systému Access.
 

Výchozí znalosti

Předpokládáme znalosti z kurzu Access pro začátečníky a základů programování v jazyce Visual Basic, které se lze naučit např. v kurzu alespoň Visual Basic pro začátečníky, vhodnější je ale mít znalosti na úrovni kurzu Visual Basic pro pokročilé.
 

Obsah

 Další příkazy SQL: CREATE, UPDATE, ALTER, komplexní informace o příkazu SELECT, a na to navazující další typy "dotazů": vytvářecí, aktualizační atd.  Základy objektového programování a jeho použití ve vlastních formulářích příp. sestavách. Objekty a jejich vlastnosti, události a metody. Kontejnery.
 Základy programovacího jazyka Visual Basic v Accessu.  Základní vlastnosti a metody základních objektů systému Access. Vlastnosti a metody základních objektů systému Windows přístupných z Accessu.
 Řízení chodu aplikace. Makropříkazy.